×
×

Vi kaster blikket tilbage!

En dejlig sommereftermiddag i ’97 blev ideen til den sjællanske del af det, som er Aarstiderne i dag, fostret i en smuk baghave ved Tystrup-Bavelse søerne. Ved bordet sad Søren Ejlersen, Heiner (undertegnede) og hans familie med nogle børn, som rendte frem og tilbage, og gav det nødvendige kaos for at skabe en samtale med hvilepauser til det lyttende øre.

Søren kom næsten ”besoffen” fra et møde med Thomas Harttung på Barritskov, hvor produktion og distribution i abonnement af økologiske grøntsager allerede var i gang under navnet Barritskov Grøntsagshave. Claaus Neergård (Sørens nabo) havde sendt Søren over til sin gode ven Thomas for at høre, hvordan de havde grebet tingene an på Barritskov.

En 3-dags tur gennem Tyskland - meget koncentreret og veltilrettelagt - gav os basis for en god start.

 Vi startede butikken på Sydvestsjælland med et julesalg i 1997 i Hørhavens redskabsrum. Der var dækket fint op til alle de mange gæster, som skulle komme. Desværre kom der ikke så mange mennesker, så der var rigelig med mad i overskud til diverse julefrokostarrangementer, vi skulle holde rundt omkring i Hørhaven og opland.

Januar ’98 gik vi i luften med den sydvestsjællandske pendant til Barritskov Grøntsagshave, Urte-Compagniet, for at vise Thomas Harttung, at vi var bedre til projektet end jyderne.

Efter en hård og deprimerende sommer var jeg nødt til at sige farvel til Urte-Compagniet og vores drømme.

Aarstiderne A/S blev stiftet 1. januar, 1999. Søren flyttede kontor til Barritskov og efter nogle uger begyndte ideerne at tage fat i det virkelige liv.

Jeg sad i mellemtiden som støttepædagog i en sjov og dejlig børnehave, hvor jeg havde mulighed for at passe to af mine børn og alle de 25 andre.

Fra sidelinien så jeg udviklingen af Aarstiderne og glædede mig over, at ideen var god nok, selvom det faldt lidt uheldigt ud for Urte-Compagniet.

I dag julen 2000 er jeg tilbage i den store familie Barritskov & Co. og arbejder for at få højkvalitets grøntsager ud til kunderne.

At dyrke kvalitetsmæssigt gode grøntsager er meget afhængigt af frøkvaliteten, og derfor har jeg i mange år beskæftiget mig med dette, og nu kan jeg bruge noget af den viden, jeg gennem tiden har suget til mig.