×
×

Haver til maver

Først kom børnene…

Haver til Maver, vores økologiske sanse- og naturoplevelsescenter ligger ved Humlebæk på Sjælland. Det har siden starten af april arbejdet med at udvikle børns viden om landbrug, madlavning, sunde madvaner og spiselige oplevelser. De mange skolebørn har passet deres egen have, lavet mad over bål, været på markvandring samt udforsket vandhullerne med net og spand. I de sidste uger er salat og radiser blevet høstet, til stor glæde for de unge ”godsejere” med deres godt 30 m² under skuffejernet. Gennem afprøvning og forsøg er vi nu kommet frem til 6 super børneopskrifter til sensommeren og efterårets gastronomiske oplevelser her på gården.
Her ved sommerferiens start stoppede besøgstælleren i Haver til Maver på 4158 besøg siden 5. april i år.

På Krogerup lægger vi stor vægt på, at det økologiske landbrug arbejder sammen med naturen. Blandt andet derfor bruger vi i det økologiske landbrug kun lugejern, knofedt og vabler til at holde ukrudtet nede. For at passe på og bevare naturen, har vi lavet en naturplan for naturen og markerne på gården. Vi vil gerne have en sund og ren natur omkring Krogerup. En natur med masser af forskellige dyr og planter. Og en natur, der giver de mange skolebørn, der hver dag besøger os, mulighed for at gennemføre spændende og sjove naturaktiviteter og oplevelser, når de er på besøg i haverne. I det daglige ser vi nærmere på dyrene i insektvolden. Hvad er skadedyr og nyttedyr?
Vi går på sommerfuglejagt; sætter faldfælder og kigger nærmere på jagt- og springedderkopper og bladlus.

...så kom insekterne

Tæt på haverne i Hejremark har vi lavet en insektvold. Det er en jordvold, hvor biller og andet kravl kan trives. Bedet er højere end resten af havens jord. Derfor løber vandet fra om vinteren, så insekterne har det tørt og kan overleve. Om foråret, sommeren og efteråret tiltrækkes en masse flyvende nyttedyr til insektvolden. Det er for eksempel svirrefluer, snyltehvepse, mariehøns og guldøjer. På insektvolden sås om foråret en blanding af græsser og blomsterplanter, som tiltrækker insekterne, og som også giver gode skjule- og redemuligheder for jordrugende fugle som agerhøns og fasaner. Planterne er for eksempel rødklø- ver, hvidkløver, nelliker, okseøje, hundegræs og engsvingel. Bedet og insekterne er en del af havens naturlige kredsløb og holder blandt andet bestanden af skadedyr i grøntsagerne nede. Vi kan på den måde holde skadedyrene nede ved at give gode levesteder for de små- dyr, fugle og insekter, der er med til at spise skadedyrene. Samtidig er insektvolden et sted med skjul og mad for mange andre af de vilde dyr fra naturen omkring Krogerup. Med insektvolden arbejder landbruget og naturen sammen.

På gensyn til børn og insekter i august.