×
×

Livet i drivhuset

Vi foretrækker at kalde det ’Drivhuset’, men det er faktisk bare en række metalbuer dækket med to lag klar plastfolie. Drivhuset i Barrit er 8 meter bredt og 25 meter langt. Den øverste del af taget kan åbnes og lukkes automatisk, så temperaturen indenfor kan styres. Indenfor står syv store borde, som planterne dyrkes på. Under hvert bord flyder varmt vand gennem slanger for at give planterne undervarme og for at opvarme huset. Hvert bord har plads til 52 bakker med 150 jordpotter i hver: 7 X 52 X 150 bliver til 54.600 jordpotter, som altså kan være i drivhuset på én gang. En jordpotte er en 4 centimeter terning af sammenpresset dyrkningsmedie og gødning, som vi sår frø i.

Når foråret endelig kommer, sker alting hurtigt. I det øjeblik, det første frø spirer, fyldes drivhuset af liv. I år var det Deutscher Winter-timian, der kom først. Og derefter kom Hilari-porrerne. Begge slags vil senere blive sendt til Krogerup for at gro videre i Vores Køkkenhave hos Aarstiderne.

Selvjgort er velgjort

Vi sår selv vores småplanter, selvom det er noget af en opgave at holde styr på alle planterollingerne, og der til tider er travlt i drivhuset. Det giver os mest mulig fleksibilitet i planlægningen af det daglige arbejde på gårdene. Men endnu vigtigere giver det os mulighed for at være helt tæt på planterne igennem hele deres livs-cyklus og samle så meget viden om dem som muligt. Og når ét af de vigtigste formål med vores Smagsmarker er at stifte godt og tæt bekendtskab med hver og én af de sorter, vi dyrker her, ville vi være bagud på point allerede fra starten, hvis vi overlod forspiringsopgaven til andre.

Nogle af de nye sorter, jeg personligt glæder mig til at lære at kende i år er:

Dragon’s Tongue (Arugula sylvatica), en rucola med rød-violette nerver i bladene

Handama (Gynura crepioides), også kaldet Okinawa-spinat, selvom det ikke er en ægte spinat. Har grønne og lilla blade og er meget kendt i Asien

Eryngo (Eryngium foetidum), som også kaldes mexikansk koriander – selvom det slet ikke er en koriander. Jeg elsker frisk koriander, så det bliver spændende at se, hvad den kan

Wa Wa Ga Choi (Brassica juncea), som er beslægtet med sennep, men har en nærmest opsvulmet stængel, der ligner en oppustet broccoli-stængel

Shiraz (Pisum sativum var. macrocarpon), en velsmagende og dekorativ sukkerært med smukke lilla bælge

North Georgia Candy Roaster (Curcubita maxima), som er en smal, orange vintersquash, der oprindeligt blev dyrket af Cherokee-indianerne i det sydøstlige USA.

Håndarbejde

I 2017 er planen, at vi dyrker 329 forskellige urter, grøntsager og spiselige blomster; 114 af disse bliver sået direkte i marken, og de sidste 215 i drivhuset. For at få det helt rigtige antal planter til de to smagsmarker på Barritskov og Krogerup Avlsgård, skal vi bruge 494 bakker – eller 74.100 jordpotter – alle håndsåede! Drivhuset har ikke en smart såmaskine, så hvert frø, hvad enten det er stort, småt, fladt, krøllet, glat eller groft, om det kræver lys eller en kuldeperiode for at spire, går gennem vores fingre.

Gennemsnitligt opholder de fleste planter, vi dyrker, sig kun 2-4 uger i drivhuset. Derefter bliver de flyttet og plantet ud på smagsmarkerne. Så starter arbejdet med at passe planterne i marken, hvor vi overvåger deres vækst, vurderer deres særpræg og spisværdigheden af hver art og sort. Det får I meget mere at vide om senere på sæsonen, når jorden er varm, og høsten frodig.

Så selv!
Chris Russell