×
×

Nye kartofler fra Sahara

Der er rigtig lang tid til, at de første danske kartofler er høstklare. Næsten uoverskuelig lang tid. Først omkring midten af juni plejer vi at kunne høste de første kartofler i Danmark. Heldigvis behøver vi ikke at vente så lang tid med at kunne spise nye kartofler. Sidste år var et elendigt år for kartoffeldyrkningen herhjemme. Meget regn på de forkerte tidspunkter nærmest halverede høsten af de økologiske kartofler her i Danmark. Det var endda så slemt, at kartoffelavlerne truede med at have udsolgt allerede inden jul – men så galt gik det heldigvis ikke, da vi i skrivende stund stadig kan skaffe begrænsede mængder danske økokartofler.

Ud i ørkenen

Men den dårlige kartoffelhøst sidste år fik os til at kigge os om efter et alternativ. Vi fik kontakt til et dansk firma, der i mange år har solgt læggekartofler til Egypten. Sammen med dem tog vi ud i ørkenen for at se, om det nu også kan være rigtigt, at man kan dyrke noget i verdens største sandkasse.

Ca. 100 km syd for Kairo ligger der en oase, som i tusindevis af år har forsynet de faste beboere og rejsende med vand – og selvom det lyder mærkeligt, er der rigelig med vand under sandet, da store mængder vand bliver presset ind under Sahara fra Nilen. Mange steder skal man kun grave 10 meter ned, før man når ned til vandet. Faktisk var der for mange tusinde år siden en kæmpe skov, hvilket de mange forstenede træer – der stadig ligger som skulpturer i landskabet – er et bevis på. Landskabet er præget af lange ensomme veje, hvor der sjældent kommer enbil, i modsætning til inde i Kairo, hvor der eftersigende skulle bo op mod 35 millioner mennesker.

Selvom sand, sol og ufrugtbar jord præger området, er vores egyptiske kollegaer i gang med et godt projekt. De ønsker nemlig at gøre ørkenen frugtbar igen. De laver kompost, som de gøder jorden med i rigelige mængder, og med tiden gør dette jorden dyrkbar. Det vand, som de pumper op fra undergrunden, forsyner kartoflerne og de andre grønsager.

Vores egyptiske kollegaer vander hver dag, da solen bager på afgrøderne midt på dagen. Om aftenen er temperaturen til gengæld helt nede på omkring 5 til 10 grader, hvilket gør, at kartoflerne her kan ”hvile sig”. Desuden medvirker kulden også til, at sygdomme i kartoflerne ikke er så udprægede, for kartoffelskimmel udvikler sig nemlig om natten, når temperaturen er over 12 grader, og der samtidigt er fugtig luft tilstede. Alt i alt er dette altså et godt klima at dyrke grønsager i.

Der burde nok aldrig have været ørken i Egypten. Med Nilens vandforsyning og solen, der hver dag skinner, er der et utrolig frugtbart potentiale i området. Men som så mange ting i denne verden: Når alle forudsætninger er til stede i rigelige mængder, er det desværre også nemt ikke at gribe chancen. Det er den egyptiske del af Sahara et trist bevis på.

Fragtet med skib

Når de økologiske kartofler i Sahara bliver høstet, bliver de hurtigt fragtet til den nærmeste havn i Egypten og sejlet til Hamborg i en kølecontainer. Transport over vand er meget mere bæredygtigt end vejtransport, faktisk er CO2-udslippet fra sejlturen til Hamborg mindre belastende end det sidste stykke i bil fra havnen til Danmark – vildt ikke? Egentlig burde man transportere meget mere over vand, men det kan være svært med friske grønsager. Heldigvis kan det lade sige gøre med kartoflerne, og derfor kan vi i den kommende tid nyde friske, opgravede kartofler fra ørkenen, endda med god samvittighed.

Kærlige hilsener
Frank van Beek