×
×

Skolehaver skal give børn jord i hovedet

Haver til Maver har i mere end et årti arbejdet for at styrke børn og unges engagement i bæredygtighed, madkultur og sundhed. Det har ført til, at mere end 8.000 børn årligt kommer i én af Haver til Mavers skolehaver. Alligevel har foreningen større ambitioner.

Skolehaverne fungerer som et redskab, der sikrer, at børn og unge får mulighed for at komme i kontakt med naturen, haven og fødevarerne. Selvom der i dag findes 40 Haver til Maver-skolehaver rundt om i landet, mener foreningen, at der stadig er et stort behov for, at flere kommer i kontakt med naturen.

For at sætte skub i udviklingen, afholdte Haver til Maver i begyndelsen af september festivalen DYRK LIVET, som havde til formål at samle de alle de kræfter, der på den ene eller anden måde arbejder med natur, have eller mad i børn og unges opvækst.

"Skolehaver bringer børn helt tæt på naturen og tilblivelsen af deres mad, og vi ser i disse år rigtig mange nye skolehaver dukke op. Det er utrolig positivt, og mange flere står i kø for selv at komme i gang. Men man har måske ikke altid den viden eller de redskaber, der skal til for at komme godt i gang", fortæller Susanne Leegaard, der som leder af Haver til Maver har gjort det til sin mission at skabe et nationalt fællesskab af skolehaveentusiaster, undervisere, naturformidlere, madfolk, beslutningstagere, aktivister, ildsjæle og dagsordensættere indenfor skolehavefeltet.

"Tilgangen til at skabe nye skolehaver er forskellig fra sted til sted, og det bliver mere og mere tydeligt for os, at de forskellige skolehaveinitiativer har meget at lære af hinanden. Derfor er tiden moden til at samle viden og dele erfaringer. Det vil vi gøre i den nye forening, der fremover skal sikre sammenhængskraft og fællesskab på tværs af de mange lokale initiativer”, forklarer Susanne Leegaard.

Du kan høre mere om Haver til Maver og deres arbejde med skolehaver i ugens podcast, som du finder i din foretrukne podcastapp eller lige her:

Har du lyst til at blive medlem af Haver til Maver, kan du læse om hvordan her.