×
×

Vores verdensmål

På Høstmarkederne i Barrit og Krogerup bad vi gæsterne om hjælp til at stemme på de Verdensmål, hvor Aarstiderne kan gøre den største forskel. Der var 1237 stemmende gæster forbi, og resultatet af afstemningen var noget overraskende.

Til FN’s generalforsamling i 2015 blev der vedtaget 17 verdensmål. Der var 193 statsledere, der skrev under på en fælles plan for en bæredygtig global udvikling. Det var en anseelig verdensbegivenhed, at ledere på hele kloden blev enige om 17 ambitiøse mål. Nu har vi en kollektiv plan for, hvordan verden skal udvikle sig frem til 2030. Målene er yderst ambitiøse og bredtfavnende. De handler bl.a. om helt at udrydde fattigdom og sult, opnå fødevaresikkerhed, bedre ernæring, et mere bæredygtigt landbrug samt en bæredygtig økonomisk vækst.

verdensmålDe 17 Verdensmål fra FN.

Målene inkluderer desuden, at alle mennesker skal sikres et sundere liv, ligestilling og adgang til uddannelse og anstændige job. Derudover skal målene være med til at sikre rent vand og adgang til bæredygtige og pålidelige energikilder, fremme fred, sikkerhed og stærke institutioner samt styrke globale partnerskaber.

Gæsternes top 5

Der er således rigeligt at tage fat på, og både regeringer, virksomheder og borgere må bidrage, hvor de kan, hvis vi skal nå i mål i 2030. Hos Aarstiderne vil vi bruge verdensmålene aktivt i vores arbejde med samfundsansvar (Corporate Responsibility). Derfor har vi været i dialog med vores gæster og hørt, hvor de mener, Aarstiderne kan gøre den største forskel.

Til Høstmarkederne fik gæsterne mulighed for at stemme på de 3 verdensmål, som de synes, Aarstiderne især kan bidrage til. Der var stillet 17 fermenteringsglas op med hver sit verdensmålsikon, og både børn og voksne lagde eftertænksomt tørrede bønner i tre glas hver. Der blev tilsammen lagt 3711 bønner i glassene på vores to gårde, hvilket svarer til, at 1237 gæster har stemt.

Her ser I gæsternes top 5 med antallet af stemmer i parentes:

Mål nr. 13.
Klimaindsats (626)

Mål nr. 14.
Livet i havet (454)

Mål nr. 6.
Rent vand og sanitet (398)

Mål nr. 12.
Ansvarligt forbrug og produktion (314)

Mål nr. 2.
Stop sult (281)

Klimaindsatsen blev som ventet den helt store stemmesluger, men til min store overraskelse kom verdensmål nr. 15 om Livet på land ikke med blandt gæsternes top 5. Dette mål handler ellers om at støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, standse udpining af jorden og sikre biodiversiteten. Det er alle tre områder, hvor vi, som økologisk fødevarevirksomhed, virkelig har mulighed for at rykke ved nogle ting. Heller ikke mål nr. 3 Sundhed og trivsel, der handler om at sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel kom med i gæsternes top 5. Det landede dog på en 6. plads. Til gengæld røg Livet i havet ind på en 2. plads, da mange børn og voksne bekymrer sig om plastik i havene.

Det kan naturligvis være svært for gæsterne at afkode, hvilke specifikke emner, der ligger under de forskellige mål, og hvor Aarstiderne særligt kan bidrage. Derfor kommer vi til at arbejde videre med de mål, som vi synes giver mest mening ift. den virksomhed, vi er – naturligvis med gæsternes prioriteringer in mente. Vi har nærlæst de i alt 169 delmål, som knytter sig til de 17 verdensmål, og vi har en god fornemmelse af, hvor vi kan gøre den største forskel.

Cool commitments

Standen havde vi arrangeret i samarbejde med Verdens Bedste Nyheder, som også stod i boden på Krogerup. På standen kunne gæsterne ”committe” sig til det verdensmål, hvor de selv ville yde en ekstra indsats i dagligdagen. Det udvalgte mål fik de med hjem på et postkort, hvor de skrev, hvad de ville gøre anderledes fremover. Mange søde børn lovede at samle skrald op i naturen, spise flere grøntsager eller give deres legetøj væk, når de ikke længere brugte det. Teenagere lovede at tage kortere bade, bruge mindre toiletpapir eller overveje deres reelle behov for nye elektroniske devices. Én voksen lovede at afskaffe sin bil, mens andre skrev, at de ville droppe charterferien, plante nogle flere træer eller kvitte de røde bøffer. Disse råd er hermed givet videre. Det er nemlig ikke bare FN’s verdensmål – det er vores allesammens – og alle, store som små, kan gøre en forskel.