×
×

Biodiversitet i haven

I den offentlige debat hører vi ofte og meget om udfordringerne med klimaforandringer, mens snakken om biodiversitet fylder noget mindre, selvom den er nok så vigtig. Mange kloge hoveder mener nemlig, at vi kun kan løse klimaopgaven, hvis vi samtidig kan løfte opgaven med at forbedre vilkårene for biodiversiteten – altså den samlede mangfoldighed af gener, arter, sorter og udtryk, evolutionen har givet livet her på jorden. Så når en fugleart, en ukrudtsplante eller en mosart ikke længere kan trives, fordi vi har bygget veje, drevet intensivt landbrug eller anlagt byer, så er der tabt biodiversitet – lig med et tab af fremtidige genetiske muligheder.

"For nogle år siden satte nogle forskere sig for at undersøge, om forstadshaverne i storbymiljøerne kunne flyttes i retning af at bidrage mere til biodiversiteten."

Økologi fremmer biodiversiteten

Når vi spiser økologiske varer, fremmer vi biodiversiteten i landskabet og verden, fordi økologerne dyrker flere forskellige afgrøder på markerne, der giver levesteder for mange forskellige dyr og planter. Samtidig undgår vi sprøjtemidlerne, som netop er beregnet til at hæmme eller dræbe organismer i form af insekter og ukrudt.

Kan storbyerne bidrage med mere biodiversitet?

For nogle år siden satte nogle forskere sig for at undersøge, om forstadshaverne i storbymiljøerne kunne flyttes i retning af at bidrage mere til biodiversiteten. I de dele af landet (og endnu mere i større lande), hvor byerne fylder meget, er villahaverne en meget stor del af den ”natur”, der er i området. I den forbindelse blev der lavet et scorekort til villahaver, der giver viden, inspiration og lyst til at se sin normale praksis efter i sømmene. Jeg bruger det ofte sammen med besøgende på rundvisninger og til fællesspisninger, så vi får et ”kropsnært” forhold til begrebet biodiversitet.

Hvor mange point scorer din have?

Scorekortet finder du via linket nederst. Prøv at gå det igennem med din egen have – eller med en have, du ofte kommer i – og se, hvor mange point det giver. Prøv også at sammenligne med din nabo eller et familiemedlem og se, hvordan havepraksis viser sig at være helt forskellig. Man kan maksimalt score 60 point. Store haver har lettest ved at score højt. Mange almindelige haver kommer ikke over 20 point. Men det mest interessante er ikke hvor mange point, man opnår. Indsigten i, hvor små forandringer, der kan give store forskelle, er den største gevinst. Jeg håber, at I vil nyde denne lille opgave i det grønne. God fornøjelse.

Download dit scorekort her.