×
×

Med ønsket om et rigtig godt nytår

Et nyt år er begyndt, og det er dermed en god lejlighed til at kigge på de erfaringer vi har fået i løbet af 2020, tage dem med os ind i det nye år, og forsøge at gøre det lidt bedre fremadrettet. Derfor vil vi med ønsket om et godt nytår gerne fortælle jer om Aarstidernes arbejde med bæredygtighed. Om hvad vi har gjort, og hvad vi skal videre med.

"Vi fortsætter med at fokusere på det vigtigste: Nemlig at få Aarstidernes samlede emissioner bragt ned."

Planetar®-løfterne

I 2019 præsenterede vi jer for vores begreb ”Planetar®”, som dækker over Aarstidernes arbejde med bæredygtighed. Her gav vi jer 5 løfter:
• Vi forpligter os til, at vores CO2-regnskab er i balance fra 2020 og frem.
• Vi forpligter os til, at alle vores leverandører går den samme vej inden 2025.
• Vi forpligter os til at levere varieret, sund og 100% økologisk mad, som overholder 80/20-princippet.
• Vi forpligter os til at hjælpe vores kunder med at blive en del af løsningen.
• Vi forpligter os til at gøre det, vi siger.

De løfter har vi arbejdet på at leve op til gennem 2020, og det kommer vi også til at gøre i 2021. Men særligt det første løfte om et CO2-regnskab i balance, kommer vi til at realisere på en lidt anden måde, end vi havde håbet på.

Vi har i mange år arbejdet med ”insetting”. Insetting er evnen til at kunne binde vores CO2-aftryk i vores egen produktionskæde, dvs. hos de leverandører, vi har. Det skulle (i den korte udgave) ske ved at lagre CO2 i naturen ved brug af efterafgrøder, økologiske sædskifter, kompostering og ændret jordbearbejdning, udtagning af vådområder, plantning af levende hegn og øgning af den stående vedmasse i skov.

Eksperterne har talt

Insetting er en svær opgave, som vi har arbejdet på de sidste 20 år. Udfordringen er, at eksperter fra NGO- og forskningsverdenen siger, at det er en fin idé, som vi endelig bare skal blive ved med, men når man som virksomhed lover sine kunder, at CO2-emissionerne er bundet i jorden igen, så duer insetting ikke.

Det gør den ikke, fordi den CO2 der bindes i landbruget og skovene, allerede er medregnet i Danmarks samlede forpligtelser om CO2-reduktion i forhold til Parisaftalen, og derfor kan det ikke også regnes som kompensation hos os.

Derfor har vi på linje med en række andre virksomheder købt os til kompensation i form af CO2-kreditter (offsetting). Det drejer sig om Verified Carbon Standard (VCS)- kreditter, som er den certificeringsstandard, de fleste NGO’er anbefaler. Vi kommer til at fortælle jer mere om projekterne i den kommende tid.

Hvad gør vi så nu?

Vi synes selv, det er lidt træls, at vi ikke kan regne insetting med, for vi vil gerne binde CO2 og samtidig hjælpe vores leverandører tættere på CO2-balance. Men vi er også godt klar over, at det er vanskeligt at styre og bevise en sådan insetting. En ting er dog sikkert: Vi vil holde, hvad vi lover, og derfor køber vi nu kreditter og kompenserer for vores egne emissioner ved offsetting i stedet. Og så fortsætter vi med at fokusere på det vigtigste: Nemlig at få Aarstidernes samlede emissioner bragt ned.

Her er heldigvis flere håndtag at dreje på. Vi er i gang med at flytte vores transport fra Spanien fra dieseldrevne til gasdrevne lastbiler. Det vil give en besparelse på op imod 20% af CO2-udslippet fra transporten fra Spanien, og samtidig mindsker vi partikelforureningen med 80%. Vi arbejder også med vores ruteplanlægning, emballage, køleanlæg etc.

Og så holder vi rigtig godt øje og fører nøje regnskab, så vi kvartalsvis kan følge vores CO2-emissioner.

Planetary Impact Ventures

Vi ved dog også godt, at det går for langsomt, at der mangler gode løsninger, og at vi, sammen med resten af verden, har meget travlt, hvis vi skal nå at vende udviklingen. Derfor har Aarstiderne sammen med tre andre partnere netop stiftet Planetary Impact Ventures (PIV).

PIV er et investeringsselskab, som skal hjælpe de grønne idéer hurtigere på vej. En del af idéerne handler direkte om arbejdet med at bringe CO2-emissionerne ned, andre er mere generelle i forhold til at gøre noget for bæredygtigheden. Vi håber, at vi på den måde kan sætte endnu mere fart på udviklingen.

Hvis du har lyst til at vide mere, så kan du læse mere her: www.piventures.dk eller tage fat i direktør og medstifter Thomas Høgenhaven på t@piventures.dk. Det er vores håb, at vi med PIV kan være med til at skubbe til udviklingen, og at vi kan omsætte alle de mange erfaringer og kompetencer i Aarstiderne til helt konkrete løsninger.

Vi ønsker jer alle et godt og grønt nytår!