×
×

Det grønne netværk

Vi har brugt sensommeren her på Barritskov Land- og Skovbrug til at arbejde på en miljøredegørelse. I den har vi beskrevet naturen og miljøet på vores gård. Det vigtigste er dog, at vi har lagt en helt konkret handlingsplan, så vi kan sætte handling bag ideerne. Den giver os selv – og jer, der får høsten fra markerne – et overblik over, hvor vi er på vej hen. Derfor var vi til diplomoverrækkelse ved Green Network d. 23. november. Og det er et diplom vi er stolte af! Green Network er en regional organisation, der arbejder for bæredygtighed med fokus på miljø og social ansvarlighed indenfor alle virksomhedsgrene.

Handlingsplanen kommer til at kunne ses mange steder på Barritskov:

Lukkede kredsløb

Når vi dyrker korn, grøntsager og krydderurter vil vi genbruge komposteret grøntsagsaffald fra Aarstiderne som gødning på markerne. På den måde har vi ikke brug for at hente så mange næringsstoffer udefra.

Landbrug på hovedet

Udviklingen i dansk landbrug går mod intensivering i produktionen. På Barritskov gør vi det omvendte! Størstedelen af markerne er lagt om til vedvarende græs, som skal afgræsses. Det giver en stor ændring i landskabet, der bliver præget af de mange græsmarker og kreaturer.

Åbning af vandløb

Vi er så småt begyndt at kigge på vandet i landskabet. Som et første forsøg åbnes et vandløb, hvor en slynget lavning i marken tydeligt viser, hvor det gamle vandløb har ligget. Men det hører I mere om, når vi går i gang med gravko og skovl ude i marken!

Genbrug og selvforsyning

Vi er allerede næsten selvforsynende i varme fra genbrugte træpaller og returkasser fra Aarstiderne – næste udfordring er, ved hjælp af snild teknologi, at bruge varmen fra flisfyret til at dække vores elforbrug.