×
×

Under glas i Køge

Ved denne tid sidste år fik vi kontakt med et økologisk drivhus, der stod tomt syd for Køge. Vi havde i længere tid leget lidt med idéen om, hvad og hvordan man kunne dyrke i et uopvarmet drivhus i Danmark over vinteren. Grøntsager dyrket i opvarmede drivhuse i Danmark sætter nemlig generelt et stort klimaaftryk. Derfor henter vi også udenlandske varer hjem, når sæsonen herhjemme slutter, fordi det sætter et langt mindre aftryk. Men uopvarmede drivhuse kan være en del af løsningen til at dyrke grøntsager i længere tid under danske himmelstrøg.

Biodiversitet i haven

I den offentlige debat hører vi ofte og meget om udfordringerne med klimaforandringer, mens snakken om biodiversitet fylder noget mindre, selvom den er nok så vigtig. Mange kloge hoveder mener nemlig, at vi kun kan løse klimaopgaven, hvis vi samtidig kan løfte opgaven med at forbedre vilkårene for biodiversiteten – altså den samlede mangfoldighed af gener, arter, sorter og udtryk, evolutionen har givet livet her på jorden. Så når en fugleart, en ukrudtsplante eller en mosart ikke længere kan trives, fordi vi har bygget veje, drevet intensivt landbrug eller anlagt byer, så er der tabt biodiversitet – lig med et tab af fremtidige genetiske muligheder.

Grænser for udfoldelse

I 1990´erne fik vi på vores gårde inspiration til at indføre nogle grænser for vores måde at drive landbrug. At drive landbrug er at vælge afgrøder, afgrødefordeling, jordbehandling, hvilke maskiner skal vi bruge, hvilke dyr skal vi have samt meget andet. Men landbrug er også, hvordan vi håndterer alle de natur- og landskabselementer, der er ude i landskabet. De levende hegn, det våde hjørne i marken, hvor der det meste af året er lidt fugtigt, engen, skovbrynet, den bare plet, hvor viben ynder at slå sig ned, og alle de andre skønne afkroge. Vi valgte at blive økologer.
  • 1